Antalya 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Antalya 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve Antalya Şubesi tarafınca 3-5 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen 9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi’nde derneğimiz de yer alacak.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Oral KAYA 4 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri oturumunda, ülkemizdeki ve yurt dışındaki örnekler ışığında Çanakkale’de kurulan Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi hakkında da bilgiler verecek. Kongrenin ayrıntılı programına ekte ulaşabilirsiniz.