VPP4İSLANDS projesi başlıyor

VPP4İSLANDS projesi başlıyor

Troya Çevre Derneği olarak yıllardır yerelin güçlenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Güçlü olan yerel yapıların, iklim değişikliği mücadelesinde daha pratik adımlar atabileceğine inanıyoruz. Biliyoruz ki, güçlü yerel yapılar da katılımcılık ile gerçekleşir. Yerel kurumların, girişimlerin ve kişilerin katılımı ile daha çevreye ve sürdürülebilirliğine sahip çıkan, etkin, yaratıcı, sorun çözücü, ekonomik kalkınma sağlayan ve en önemlisi de istihdam yaratan projeler yaratılmış olacaktır.

Bu amaçla özellikle enerjiye ulaşımda yerelin söz sahibi olmasını, yerel katılımı ve yerel ekonominin güçlenmesini talep ettik. Bu talep bizim enerji kooperatifleri aracılığı ile enerji demokrasisini savunmamıza ve mücadele etmemize neden oldu.

Kurulduğumuz günden bugüne özellikle çeşitli ulus ötesi projeler gerçekleştirdik. Ama en büyük ve belki de bizi en çok heyecanlandıracak olan projemiz şimdi başlıyor. Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik programı olan #Horizon2020 programı altında, #Bozcaada ve #Gökçeada gibi adaların kendi enerji sistemlerine sahip olmasını, yeni nesil depolama sistemleri ve şebeke modelleri ile fosil yakıtlardan arınmak için çalışmalar yapmasını sağlayacak “VPP4ISLANDS” projemiz AB Komisyonu tarafından onay gördü. Fransa’dan Marsilya Üniversitesinin önderliğinde yürütülecek olan proje kapsamında, Avrupa’daki adalar baz alınarak, karbon salımlarının yok edilmesi, enerji üretimi ve tüketiminde kendi başlarına yeten coğrafyalar olmalarını sağlamaya çalışacağız. Geliştirilecek model, Bozcaada ve Gökçeada haricinde, Danimarka, İtalya ve İspanya’da da adalarda uygulanacak. 8 ülkeden 19 farklı kurumun bir araya gelerek gerçekleştirilecek olan projede ülkemizi, derneğimizle beraber 4 kurum temsil edecek. Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya ve Türkiye’den Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Firmalar, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütü olarak da derneğimizin yer aldığı proje, Tübitak tarafınca da destekleniyor. Projenin ilk tanıtımını da Tübitak UFUK2020 sayfasında yaptı.

Yeni bir adım başlıyor. Umutluyuz, sevinçliyiz. Ama en çok da GURURLUYUZ.

Çanakkale’de ilk kez bir Horizon 2020 projesinin yürütülecek olması ise bizi ayrıca sevindirdi.

Proje ile ilgili Anadolu Ajansı haberi ektedir: AA Haberi 110620