Raporlar

Bir derleme çalışması: Denizüstü rüzgar çiftliklerinin ekolojik etkileri

          Dünyanın ilk büyük ölçekli yüzen rüzgâr türbini, Hywind, (Kuzey Deniz) açıkları, Norveç, Stavanger, Åmøy Fjord) Deniz Enerjisi ve Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi (DÜRE), Birleşmiş Milletler […]

Davranış bilimi yeşil geçişi nasıl hızlandırabilir?

Son on yıla baktığımızda, davranışsal bilim, politika oluşturmanın üst seviyelerine doğru yol aldı Bilimsel gazeteci, Dr Rosa Garcia-Verdugo, enerji politikalarını tasarlarken ve uygularken “insan davranışlarını” dikkate almanın, enerji geçiş hedeflerine […]

Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi Araştırması sonuçlarından geleceğe bakmak

Temiz Enerji Vakfı ve Konda Araştırma Şirketi’nin birlikte yürüttükleri araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizde yurttaşların % 81’i evlerine güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kurmak istiyor. Araştırmanın sonuçları, sektör paydaşlarına önemli görevler […]

İNSANLARI ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TEŞVİK EDİN

FARKINDALIK VE DAVRANIŞ KAMPANYALARI, YURTTAŞLARIN GÜNÜMÜZ ENERJİ KRİZİNDE ENERJİ TASARRUFU YAPMALARINI NASIL SAĞLAYABİLİR?   Günümüze kadar, enerji denkleminde talep tarafına küresel bir odaklanma hiç bu kadar önemli olmamıştı. Arz belirsizliği, […]

Alternatif bir İstihdam Modeli olarak Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri kitabımız yayınlandı

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu “giz” işbirliğinde hazırladığımız yeni kitabımız yayında. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri, bölgelerinde istihdam yaratacak temel unsurlardır. Bu alanda hazırladığımız yeni kitabımız Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı. Türkçe yayınımızı […]

Avrupalılar %86 gibi bir çoğunlukla Yenilenebilir Enerji talep ediyorlar

Avrupa İklim Vakfı tarafından on Avrupa ülkesinde yapılan anketlerde, yurttaşlar yaşadıkları yerlerde yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan enerji santrallerini tercih ediyor. Sonuçlar, daha fazla yenilenebilir enerji ile beraber, yerel düzeyde […]

POWER of Community Energy kitabımız yayınlandı

Bir Erasmus+ projesi olarak 4 ülke ve 4 kurumun ortak olduğu “The Power of Community Energy” kitabının ülke analizleri kitabı yayınlandı. Duyurusunu daha önce yaptığımız POWER projesinin ortakları olarak Almanya, […]

2017 Yıllık Faaliyet Raporumuz

Şeffaflık politikamız gereği, 2017 yılı içinde yaptıklarımız, faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz, gelirlerimiz. Hepsini bu raporda bulacaksınız.

Şehirler, İklim değişikliği etkileri

Kentler ve İklim Değişikliği serimizde yaptığımız konuşmaları Cambridge Üniversitesi ve ICLEI ortak çalışmasını raporlamış. Raporun türkçeye çevirisini yayınlıyoruz.

Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferans Notları ve Çıktıları

YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFLERİ // Enerji Üretiminde Yerel Tercihler Konferans Notları ve Çıktıları 2-3 Mayıs 2017

I. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Konferansı – 2016

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri’nin gelişmesini sağlamak ve uluslararası deneyimleri de edinerek yeni fikirler ve ağlar oluşturabilmeleri amacıyla 10 Mayıs 2016 tarihinde ilk konferans düzenlenmiştir. Konferansın tüm sunum ve konuşmalarına ekte […]