Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi Araştırması sonuçlarından geleceğe bakmak

Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi Araştırması sonuçlarından geleceğe bakmak

Temiz Enerji Vakfı ve Konda Araştırma Şirketi’nin birlikte yürüttükleri araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizde yurttaşların % 81’i evlerine güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kurmak istiyor. Araştırmanın sonuçları, sektör paydaşlarına önemli görevler düştüğünü ortaya çıkartıyor. Enerjide dışa bağımlılık en korkulan konu.

Temiz Enerji Vakfı, KONDA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile “Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomi araştırmasını” gerçekleştirerek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda Türk halkının çeşitli sosyolojik kesimlerindeki algı ve isteği değerlendirmeye çalıştı. “Genel olarak bakıldığında; halkımızın güneş ve rüzgâr enerjisini, enerji bağımsızlığına önemli bir seçenek ve fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için başlıca çözüm olarak gördüğü ve gelir düzeyi yetersiz de olsa bu konuda yatırım yapmak için istekli olduğu anlaşılmaktadır. Toplumun büyük bir kesimi evinde güneş elektriği sistemi olmasını arzu ederken, uygulama seviyesi düşük olsa da yenilenebilir enerji farkındalığının yükselen bir değer olduğunu söyleyebiliriz” diyen Temiz Enerji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atamer, “Yapılan araştırmada cinsiyet, yaş, hane büyüklüğü, konut tipi, gelir ve eğitim düzeyi, hayat tarzı gibi birçok yönden bakıldığında küçük farklılıklarla yenilenebilir enerjinin toplumsal olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Hatta toplumun çeşitli kesimleri güneş ve rüzgârdan üretilecek elektriği kullanmak için faturasında belli bir miktarda artışı da destekliyor. Burada en ümit veren sonuçlardan birisi de genç neslin güneş ve rüzgâr enerjisinin kullanımı konusunda daha açık ve istekli olması” şeklinde konuştu.

Araştırmanın öne çıkan önemli bulgularını şu şekilde özetleyebiliriz:
– Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64’ü çok endişeli, yüzde 15’i endişeli.
– Enerjide dışa bağımlı olmamamız için toplumun yüzde 71’i güneş enerjisine yönelmek gerektiğini belirtirken, rüzgâr enerjisinde bu oran yüzde 64 olarak görülüyor.
– Fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için toplumun yüzde 11’i ithal fosil yakıtlar kullanılmamalı derken, yüzde 56’sı güneş enerjisi ve/veya rüzgâr enerjisi kullanılması gerektiğini belirtiyor.
– Toplumun yüzde 69’u kömür yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilirse faturaların azalacağını düşünüyor.
– Elektrik üreten güneş enerjisi sistemleri toplumun yüzde 73’ünün hanesinde bulunmuyor ama kurmak istediklerini ifade ediyorlar. En yoksul kesim arasında ise güneş enerjisi sistemi kurmak isteyenlerin oranı yüzde 81.
– Toplumun yarısı güneş ve rüzgâr enerjisi kullanmak için faturasında belli bir oranda artışa razı.
– Güneşten Türkiye’nin her bölgesinde yararlanma imkanı varken toplumdaki her 4 kişiden sadece 1’inin evinde sıcak su için güneş enerji sistemi bulunmakta.
– Halkın yüzde 56 gibi bir çoğunluğu apartmanlarda yaşarken, apartmanlarda güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su ısıtma oranı sadece yüzde 15.

Araştırma kapsamında, 75 farklı ilde yaşayan 2510 kişiyle telefonla görüşmeler yapılmış. Rapora ulaşmak için:
Turkiyede-Enerji-Tuketimi-ve-Ekonomi