ICT for Ecosynergy projesi (2016-2017)

ICT for Ecosynergy projesi (2016-2017)

Avusturya-İsveç-Polonya ve Türkiye ortaklığındaki bu projede modern iletişim teknikleri (bilgisayar, internet, sosyal medya) kullanarak ekoloji ve çevre konularında bilinç artışı yaratmak istiyoruz.

Proje çerçevesinde teknoloji ile kişilerin yaşam kalitesini arttırır iken, kamusal alana daha fazla katılabilmelerini arzuluyoruz. Bu şekilde kişilerin daha aktif bireyler olması ve alınan kararlarda daha fazla söz sahibi olabilmelerini sağlamak istiyoruz. Tabii ki bunlar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kullanılacak sonuçlardır.

Tüm bunların deneyimlerimizi paylaşmadan, birbirimizle iletişim kurmadan, birbirimizden öğrenmeden ve becerilerimizi geliştirmeden gerçekleşmeyeceğini biliyoruz. Yaşam boyu öğrenimin bir unsuru olan tüm bu becerileri bu proje ile geliştirmek istiyoruz.

“Yaşam için öğrenme”, Avrupa Birliği’nin temel eğitim ve bilim programlarını esas alır. Her AB vatandaşı, temel, formel ve informel eğitim ve bilgi alma hakkına sahiptir. Bu çerçevede hedef 2020 yılına kadar yetişkinlerin %15’inin (bugün bu rakam %10’dur) eğitimlerden yararlanabilmesidir. Ne yazık ki Polonya ve Türkiye bu alanda Avrupa Birliği üyeleri arasında sonlarda bulunmaktadır. Ayrıca özellikle iletişim ve bilgi sistemlerinin kullanımı açısından da yeterli eğitim geliştirilememektedir.

Projemizin amacı, bu becerileri kullanıp geliştirerek ekolojik okur yazarlık alanında uluslar arası bir ağ kurmaktır. Proje kapsamında yapılacak buluşmalarda elde edilen sonuçlar, yetişkinler için bir ICT
kitapçığı oluşturmaktır. Bu kitabın içeriğinde günlük yaşamda kullanabileceğimiz en iyi uygulamalar ve deneyimler yer alacaktır. Tüm ortaklar www.ecosynergy50plus.com web sayfasını geliştireceklerdir. Bunun haricinde özellikle yetişkinlerin de aktif katılımını sağlayacak bir blog kurulacaktır. Bu blog sayesinde proje ortağı ülkelerde yaşayan yetişkinler sorunlarını, çözüm önerilerini ve deneyimlerini paylaşıp, bilgi alış verişinde bulunarak daha aktif olacaklardır. Tartışmaların konu dışına çıkmayacağına eminiz.

Bizimle bu maceraya katılmanızı arzuluyoruz!
Polonya’dan (SIE), Avusturya’dan (SPES), İsveç’ten (MobilEducation) ve Türkiye’den (TROYA Çevre Derneği) önderliğindeki uluslararası proje ekibi.