Horizon Europe Projemiz MASTERPIECE için çalışmalarımız devam ediyor

Horizon Europe Projemiz MASTERPIECE için çalışmalarımız devam ediyor

MASTERPIECE (Multidisciplinary Approaches and Software Technologies for Engagement, Recruitment and Participation in Innovative Energy Communities in Europe) Avrupadaki Yenilikçi Enerji Topluluklarının, Katılım, Yükümlülük ve Güçlendirilmesi için Çok Disiplinli Yaklaşımlar ve Yazılım Teknolojileri projemiz Ocak 2023 ayı itibari ile İspanya’nın Murcia Kenti’nde Murcia Universitesi’nin koordinatörlüğüyle başlamıştı.
MASTERPIECE, Avrupa çapında enerji topluluklarının oluşturulmasını ve işletilmesini kolaylaştıracak bir dijital koordinasyon ve iş birliği alanı yaratmayı ve enerji tüketicilerini güçlendirmek için teknik ve sosyal yenilikler geliştirerek, tüketicilere yeni bir enerji piyasası düzenine giden yolu açmayı onları katılımcı enerji topluluklarının aktif temsilcileri haline getirmeyi hedefliyor.
Önerilen yenilikleri göstermek ve değerlendirmek için, farklı coğrafi alanlarda ve farklı operasyonel/politika çerçevelerinde (Fransa, İtalya, İsveç ve Türkiye) 4 pilot vakadan yararlanacaktır.

Projenin Türkiye pilot uygulamaları Çanakkale, Bayramiç ve Küçükkuyu sınırları içinde 10 konutta uygulanacak. Bu konutlarda kurulacak Güneş Enerjisi Sistemleri ile konutlarda yenilenebilir enerji kullanımı ile enerji verimliliğinin arttırılması ve enerji bağımsızlığı üzerine uygulamalar gerçekleşecektir.

Projenin 2. Toplantısı Temmuz ayında İsveç Uppsala’da, Uppsala belediyesinin önderliğinde gerçekleşecektir ve ardından pilot uygulamalar için çalışmalar hızlanacaktır.