POWER of Community Energy kitabımız yayınlandı

POWER of Community Energy kitabımız yayınlandı

Bir Erasmus+ projesi olarak 4 ülke ve 4 kurumun ortak olduğu “The Power of Community Energy” kitabının ülke analizleri kitabı yayınlandı.

Duyurusunu daha önce yaptığımız POWER projesinin ortakları olarak Almanya, Danimarka, Polonya ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji kooperatifleri ve topluluklarını incelediğimiz kitap yayınlandı. İlk aşamada İngilizce olarak hazırlanan yayının içeriği, her ülkedeki mevcut durum, yenilenebilir enerji kooperatifleri hakkında yasal mevzuat, bu kooperatiflerin durumu gibi ana temalar ele alınıyor. Türkiye bölümünü, derneğimizden Melis Yılmaz ve Oral Kaya hazırladılar. Kitabın Türkçe çevirisi, yine dernek çalışanlarımızdan Hatem Su Bayar tarafından yapıldı.
Proje kapsamında kooperatiflerden örneklerin de verildiği ayrı bir bilgi bankası yayını hazırlandı. Bu ülkelerden örnek kooperatiflerin bilgilerine yer verilen bu çalışmaya da ekte yer bulabilirsiniz.

Kitaba ulaşmak için: The Power of Community Energy_ Analysis of Partner countries

Kitabın Türkçesi için: Topluluk Enerjisinin Gücü

Kooperatifler Bilgi Bankası: Pub_Renewable_Energy_Cooperatives_Cases_from_Denmark_Germany_Poland_Turkey_2022