İNSANLARI ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TEŞVİK EDİN

İNSANLARI ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TEŞVİK EDİN

FARKINDALIK VE DAVRANIŞ KAMPANYALARI, YURTTAŞLARIN GÜNÜMÜZ ENERJİ KRİZİNDE ENERJİ TASARRUFU YAPMALARINI NASIL SAĞLAYABİLİR?

 

Günümüze kadar, enerji denkleminde talep tarafına küresel bir odaklanma hiç bu kadar önemli olmamıştı. Arz belirsizliği, yüksek fiyatlar ve acil iklim hedefleri, enerji verimliliği ve enerji tasarrufunun değerine işaret ediyor ve hükümetler, hedeflenen hibeler ve talep azaltma kampanyaları dahil olmak üzere çeşitli önlemlerle sorunu çözmeye çalışıyor. Uluslararası Enerji Ajansı IEA’nın  en son gerçekleştirdiği 7. Yıllık Küresel Enerji Verimliliği Konferansı’nda, dünyanın dört bir yanından enerji bakanları, “küresel enerji fiyatları yüksek ve değişken olduğundan, haneleri, endüstrileri ve tüm sektörleri olumsuz etkilediği için enerji verimliliği ve talep tarafı eylemlerinin şu anda özellikle önemli bir rolü olduğu konusunda anlaştılar ve tüm hükümetleri, endüstriyi, işletmeleri ve paydaşları enerji verimliliği konusundaki eylemlerini güçlendirmeye çağırdılar.

İyi tasarlanmış kampanyalar, insanları enerji kullanımlarını azaltmaya motive eder. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde, bazı araştırmalar, konut sektöründeki davranış değişikliklerinden ev enerji talebinin %20’sine kadar potansiyel olarak tasarruf edilebileceğini öne sürüyor. Hindistan için yapılan bir çalışma, alışkanlıkların değişmesiyle, enerji tasarrufu potansiyelinin 2030 yılına kadar yılda 3,4 ila 10,2 TWh aralığında olacağını gösteriyor. IEA’nın 2021 yılında yayınladığı Evde Enerji Kullanımını Optimize Etmek için Davranışsal Müdahalelerin Potansiyeli raporu, kampanyaların tasarruf edilen enerji miktarı açısından geniş bir hedef kitleye ulaşabileceğini gösteriyor. IEA modellemesi, bugünün enerji krizinin ötesinde bile net sıfır hedeflerine ulaşmak için davranışsal önlemlerin önemini vurgulamaktadır.

Enerji dönüşümünde maksimum etkiyi elde etmek için farkındalık ve davranış değişikliği kampanyalarının nasıl tasarlanacağı konusunda bu zamana kadar birçok ders öğrenildi.  İyi bir süreç tasarımın önemi, sadece bilgi iletmek insanların davranışlarını değiştirmeye yetmiyor ve kötü tasarlanmış kampanyalar genellikle beklenen etkiyi yaratamıyor. Mesaj seçimi, tonu, kampanyanın nasıl tasarlandığı ve iletim kanalları, davranış üzerinde ortaya çıkan etkiyi temelden etkileyebilir. Dört anahtar kavram çok önemli:

  • Mesajı doğru almak
  • Mesajı karşıya geçirmek
  • Bilgiyi davranışsal öngörülerle birleştirmek
  • Kriz sırasında kampanya üretimi

 

Mesajı doğru almak

Mesajı doğru algılamak, etkili bir farkındalık kampanyasının temelini oluşturur.

Sorunları dile getirmek ve istenen eylemleri yönlendirmek için hangi temalar veya hikayeler kullanılacaktır. Enerji kampanyaları genellikle anlatıyı üç yaklaşım etrafında odaklar:

  1. Tasarruf: Örneğin, “Amerika Tasarruf Ediyor! Enerjiden Tasarruf Ediyor, Paradan Tasarruf Ediyor” kampanyası, ev sahiplerine gerçek maliyet tasarrufu tahminlerine dayalı enerji ipuçları veriyor.

Amerika Tasarruf ediyor (2021) https://americasaves.org/resource-center/insights/12-ways-to-save-energy-and-money/

  1. Çevresel yaklaşım: “Çözümün Bir Parçası Ol” kampanyası, iklim değişikliğini kutup ayılarının yok olma tehdidiyle doğrudan ilişkilendiriyor ve çözümün önemli bir parçası olarak enerji verimliliği eylemini öneriyor.
  2. Sosyal yaklaşım: İyi bir vatandaş olmakla ilgili, sosyal normlara veya genel iyiliğe hitap eden mesajlar içeriyor. Bu mesajlar, 1973 Danimarka enerji krizi, Japonya ve Kore’deki daha yakın tarihli enerji arzı baskıları ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan mevcut enerji krizi gibi bir enerji krizi sırasında özellikle önemlidir.

Deneyimler, bir kampanyanın aşağıdaki mesajlara ve anlatılara dayandığında başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor:

Net Hedef: Farklı mesajlar farklı hedef kitlelerle çalışır, bu nedenle kampanya hedef kitlesini tanımlamaya ve yankı uyandıracak mesajları doğru seçebilmek için araştırma önemlidir. Örneğin Hindistan Hükümeti, ‘Enerjini koru, Ülkeni kur’ kampanyasında çocukların yetişkinlerin davranışlarını olumlu yönde etkileme potansiyelinden yararlandı, Mısır Elektrik Bakanlığı “Çözüm sizsiniz” mesajını seçti. “Bir cihazı kapatmak için çok tembel olmayın” mesajı farklı platformlarda birçok kez dağıtırken, Amerika’da ‘Michigan Saves’ suç draması türüne dayalı bir kampanya seçerek, ‘Enerji dramanıza son verin’ dedi.

İlişkilendirme: Etkili bir kampanya, hedef kitlenin hayatlarında yankı uyandıran terimlerle iletişim kurar. Çok az insan her gün ‘enerji verimliliği’ hakkında konuşur. Buna karşın insanlar enerji tasarrufu, iklimle ilgili olaylar veya son enerji krizinin maliyeti hakkında konuşurlar. Örneğin, bir Hollanda kampanyası olan “Anahtarı Çevir” kampanyası enerji eylemini güncel olaylarla ilişkilendirir.

Sağlık ve refah veya konfor gibi enerji verimliliğinin çoklu faydalarına odaklanmak, insanların konuyla ilgili ilişki kurmasına yardımcı olabilir. Konfor düzeylerini ele almaktan bahsederek, Litvanya’daki “Daha sıcak yaşayalım kampanyası”, 2009’dan 2011’e kadar iki yılda ev yenileme başvurularının sayısını dört kat artırdı. Wisconsin’in enerji projesine odaklanması, insanlara enerji ‘ayak izi’ kavramını vurguladı ve konuyla ilgili yerel ve tekrarlanabilir projeleri teşvik etmek için yerel başarı hikayelerini paylaştı.

Eyleme geçirilebilir: Mesajları alan kişiler, kendilerinden ne yapmalarının istendiğini anlayabilmeli ve bunu kolayca yapabilmelidir. Örneğin, Almanya’daki 80 Milyon Aşk kampanyası, enerji tasarrufu için alınması gereken önlemler hakkında net bilgiler içeren, toplumsal bir eylem çağrısıdır. Benzer şekilde, son Danimarka kampanyası, olan “Kesin olan bir şey var, o da yeşildir” yaz aylarında elektrik ve ısı tasarrufu için basit ipuçları sunar.

Doğru tonu vurmak: Farklı tonlar, farklı kategorilerdeki insanlarla bağlantı kurar ve mesajın daha net bir şekilde iletilmesine yardımcı olabilir. Başarılı davranış değişikliği mesajları, hedef kitleyi eğlendirir, meşgul eder ve eğitir. Mizah, örneğin Smart Meters: Einstein’s Bath (İngiltere) reklam kampanyası (izlemek isteyenler için: https://www.youtube.com/watch?v=ukQljlpe6A8), sosyal medyada başarıyla viral hale gelebilir. Diğer bağlamlarda, daha ciddi duygusal mesajlar daha uygun olabilir, örneğin, ünlü bir oyuncuyu ve popüler bir şarkıyı güçlü bir mesajla birleştiren “hayat yaşa hayat ver” organ bağış kampanyası. Durum acil olduğunda, bir kriz mesajının bu Japon kampanyasındaki gibi daha güçlü tonla doğrudan iklim mesajlarının kullanılması ani bir tepki uyandırabilir.

Mesajları ve anlatıları ilgili kitlelerle önceden test etmek çok önemlidir. Farklı gruplarda neyin yankı uyandırdığının daha iyi anlaşılması, kampanyanın başarısında büyük bir fark yaratarak kampanyanın detaylandırılmasına olanak tanır.

Mesajı belirli bir hedef kitleye uyarlamak önemli olsa da mesajı paketlemek ve geniş çapta paylaşmak aynı derecede önemlidir. Hükümetler tarih boyunca yeni programlar ve hizmetler hakkında bilgi paylaşmak için kamu hizmeti duyurularını kullanmıştır. Davranışsal kampanyalar, kamu hizmeti duyurularıyla bazı özellikleri paylaşır, ancak insanları harekete geçmeye teşvik ederek daha da ileri gitme eğilimindedir. Mesajları iletmek için, mevcut ve önceki kampanyalardan aşağıdaki en iyi uygulamalar ortaya çıkmıştır:

Sosyal medya aracılığıyla dikkat çekmek ve paylaşılabilirliği artırmak için etkili görseller kullanmak. Almanya’nın “80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel” (enerji değişimi için birlikte 80 milyon) kampanyası, insanları öne çıkararak ülkenin nüfusuna atıfta bulunur, böylece onu daha ilişkilendirilebilir hale getirir ve topluluk duygusunu teşvik eder. https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Home/home.html

Enerji dönüşümü için birlikte 80 milyon kampanyası

Taahhütlerini ve gelecekteki desteklerini almak için kilit sektör temsilcileriyle erken ilişki kurmak. Örneğin Hollanda, “Zet ook de knop om” (Anahtarı çevir) kampanyasına endüstriyi, önde gelen STK’ları ve vakıfları aktif olarak dahil etti. Endüstriyi erken bir müttefik yapmak, özel sektör kaynaklarından ve reklamcılık ve medya deneyiminden yararlanmanın anahtarıdır. Öne çıkan bir örnek, Velux’ün 40’tan fazla ülkede yayınlanan “The Indoor Generation” kampanyasıdır.

Akılda kalıcı bir isme sahip özel bir web sitesini vatandaşların bulması ve paylaşması daha kolaydır ve daha kolay takip olanağı sağlar.

Mesajı daha geniş bir alana yaymak için sosyal medyayı kullanmak. Birçok kampanya gazete ve radyo gibi ana akım medyadaki reklamlara odaklanır, ancak sosyal medya, kampanyayla daha ilgili durmaya ve daha fazla kişiye etkili bir şekilde ulaşmaya yardımcı olur. Japonya’da yakın zamanda yaşanan enerji arz krizinde internet, SMS, e-posta ve telefon, vatandaşlarla erişmek için kullanıldı.

Önceki deneyimlere dayanarak, her kampanyadan veri toplamak, gelecekteki performansı iyileştirmenin temel yoludur. Mevcut durumların ve etkilerin ölçülmesi esastır. Kampanyalardan önce ve sonra, hedef gruplarla ilişki kurarak ve nüfus çapında temsili anketler yaparak öngörüler elde edilebilir.

IEA (2022). Playing My Part: https://www.iea.org/reports/playing-my-part

Önemli bir husus, aracının kim olduğu sorusudur. Pek çok kampanya, dolaylı veya açık olarak, hükümetin vatandaşlarla konuşmasını içerir. Dolayısıyla etkileri, insanların hükümetin konuyla ilgili güvenilirliğini, otoritesini ve güvenilirliğini nasıl algıladıklarına bağlıdır. Hükümetler enerji şirketleri gibi şirketlerle ortaklık yaptığında da benzer sorular ortaya çıkıyor. Vatandaşlar, bir başkasının sorumluluğu olarak gördükleri bir sorunu çözmelerinin istendiğini hissediyorsa, bu tür kampanyalar başarısız olur. Bazı kampanyalar, iyi yapıldığında daha fazla tanınma sağlayabilecek, ancak olası etkinlik, güvenilirlik ve itibar riski açısından dikkatlice düşünülmesi gereken ünlüleri veya “etkileyicileri” kullanır.

Bilgiyi davranışsal öngörülerle birleştirmek

Basit, iyi yapılandırılmış ve iyi iletilmiş enerji tasarrufu tavsiyeleri vatandaşları harekete geçmeye motive edebilir. Örneğin, IEA/Avrupa Komisyonu’nun “Rolümü Çalıyor” kampanyasındaki gibi net mesajlar, evde ısı termostatlarını kapatmanın önemli etkisi gibi örneklerle, yaygın olarak kabul görmüştür. Ancak, doğru bilgi gerekli olmakla birlikte, yeterli değildir. İyi hazırlanmış mesajlar ve tasarım olmadan, sadece ne kadar enerji tasarrufu yapılabileceği gibi gerçekleri sunmak, önemli davranış değişikliklerine yol açmayacaktır. Politika yapıcılar, sürdürülebilir değişimi sağlamak için davranış biliminden öğrenebilir ve enerji tasarrufu davranışını teşvik etmeye devam etmek için dijital araçlar, dürtüler ve teşvikler kullanabilir. Aşağıdaki ipuçlarının daha iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

Enerji kullanımına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler, kullanıcı davranışını etkileyebilir. Güney Afrika, 17:30-20:30 saatleri arasında internette ve televizyonda 30 dakikalık aralıklarla görüntülenen bir “Güç Uyarısı” mesajı aracılığıyla elektrik kesintisi hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayarak, halkı yük krizi ve piki azaltmak için acil önlemler konusunda bilgilendirdi. Her mesaj ölçülebilir tasarruflarla sonuçlandı. Veriler, ABD’de müşterilere gerçek zamanlı geri bildirimin %15’e varan enerji tasarrufuyla sonuçlanabileceğini gösteriyor. İngiltere’de gerçek zamanlı tüketim bilgisi sağlayan akıllı sayaçlara ve ev içi ekranlara sahip haneler, 2011 yılında geleneksel sayaçlı evlere kıyasla yüzde 1,5 daha az doğal gaz ve yüzde 2,2 daha az elektrik kullandı. Örneğin Hindistan’ın gösterge panosu, ekonomi genelinde ve bölgeye göre enerji tasarruflarını, maliyet tasarruflarını ve emisyon tasarruflarını gösterir.

Kamu hizmetleri, talep yanıt programları aracılığıyla kilit bir rol oynayabilir. Kaliforniya’da vatandaşlarla uygulamalar, SMS ve e-posta yoluyla iletişim, sistemin en çok baskı altında olduğu yoğun zamanlarda enerji talebini azaltmak için kullanılır. Bu tür yöntemler, son aylarda Japonya, Fransa, ABD ve diğerleri de dahil olmak üzere birçok ülkede uygulandı.

Ev enerji raporlarında (EER) kullanılan sosyal normlara ve karşılaştırmalara dayanan geri bildirim mekanizmalarının konut elektrik tüketimini %2,2 ve doğal gaz tüketimini %1,6’ya kadar azalttığı gösterilmiştir. EER’ler, enerji tüketimi bilgilerinin ve tarifelerinin karmaşık ve bazen belirsiz yönlerini kullanıcı dostu dile ve görsellere çevirir. Japonya Çevre Bakanlığı, kişiselleştirilmiş enerji kullanımını içeren EER’leri üç ayda bir 300.000 haneye göndermek için Japonya genelinde dört ana hizmet kuruluşu ile çalıştı. Bu raporları alan haneler ortalama olarak %2 daha az enerji kullandı.

Opower by Oracle (2022), Demand Side-Management https://www.oracle.com/industries/utilities/opower-energy-efficiency/what-is-opower/

Bir dizi koordineli “dürtme” de etkiyi artırabilir. Örneğin, İsviçre’de yapılan bir deneme, 620 hanede enerji ve su tüketiminde %22’lik bir azalmayla sonuçlandı. Bu durumda, duş başlığı ve duş hortumu arasına akıllı bir duş sayacı yerleştirildi ve su sıcaklığı, enerji ve su tüketimi, enerji verimliliği derecesi ve bir kutup ayısı animasyonu gösterildi. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Nudge Projesi, Yunanistan, Belçika, Almanya, Portekiz ve Hırvatistan’da çeşitli davranışsal müdahaleleri test ediyor.

Enerji tasarrufunda bir normal belirlemek, en az direnç gösteren yolu izleyen tüketicilere güvenmenin etkili bir yoludur. Aşırı soğutma nedeniyle enerji tüketimini azaltmak için Hindistan hükümeti, tüm yeni klimalar için varsayılan olarak 24°C’lik bir soğutma sıcaklığını zorunlu kıldı. Tüketiciler ayarları değiştirme seçeneğine sahiptir, ancak çoğu varsayılanda kaldı ve önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlandı.

Birden fazla faydaya odaklanan hikayeler ve mesajlarla insanların duygularına hitap edin. Nudge projesine göre, emisyonlarla ilgili halk sağlığı mesajlarına odaklanmak, çocuklu ailelerde %19’luk enerji tasarrufu sağladı. Ancak, bu tür dürtmelerle insanların dikkatini çekmek birkaç hafta sonra zor olabilir.

Federal enerji ve su yönetimi performans yasası örneğinde olduğu gibi, hedef belirleme ve kamu taahhütleri ve zorunluluklar gibi tekniklerin kullanılması etkili olabilir.

Mevcut tüm enerji verimliliği programlarını ve ilgili sübvansiyonları tek çatı altında toplamak. İrlanda’nın “Kullanımını Azalt” kampanyası, mevcut hibelerin, teşviklerin ve vergi indirimlerinin açık bir listesini sunar. Benzer şekilde, İngiltere’nin “Basit Enerji Tavsiyesi”, ilgili tüm yardım planlarını bir araya getiriyor.

Government Of Ireland 2022 Reduce Your Use, https://www.gov.ie/en/campaigns/6ca43-reduce-your-use/

Davranışsal öngörü uzmanları, sosyal normların, fiyat sinyallerinin, sosyal medyanın, dijital teknolojilerin ve diğer etkenlerin insanların davranışlarını değiştirme istekliliği üzerindeki etkisini inceliyor. Bu tür öngörüleri kullanmak, farkındalık ve davranış değişikliği kampanyalarının başarısını büyük ölçüde artıracağı düşünülüyor.

Kriz durumunda kampanyalar

Kriz durumları, enerji sistemleri için belirli zorluklar yaratır ve ayrıca etkili olabilecek mesaj ve kampanya türlerini değiştirir. Enerji, haberlerde yer aldığında ve davranış değişikliği anında ve doğrudan görünür bir fayda sağladığında (artan konfor, daha düşük maliyetler, daha az elektrik kesintisi riski). Kampanyalar ise toplu eylem çağrısında daha güçlü olabilir ve insanlardan istenenleri daha da ileri götürebilir.

Birçok ülke, enerji arzı krizlerine yanıt olarak vatandaş odaklı kampanyalar geliştirme ve başlatma deneyimine zaten sahiptir. Örneğin, Mart 2022’de kuzeydoğu kıyılarını vuran bir depremden sonra Japonya, işletmeleri, kamu hizmetlerini ve vatandaşları enerjiyi büyük ölçüde kesmeye teşvik eden bir kampanya başlattı. Bir gün içinde, Kanto bölgesinde elektrik talep tasarrufu %6,5’e ulaştı. Mart 2011 depremi ve tsunamisinin ardından, bir talep azaltma kampanyası dayanışma ve ortak eylem çağrısına dayalı tüm toplumun tepkisine dayanıyordu. Kampanya, ülkeyi krize tepki olarak birleştirmek için “setsuden” veya elektrik tasarrufuna odaklandı. Setsuden, Japonya’da 2011 yaz aylarında Japon halkını elektrik tasarrufu yapmaya teşvik eden ve genel olarak enerjide sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimseyen ulusal bir hareketti. Hareket, Japonya’nın doğusundaki elektrik kesintileri nedeniyle yaz aylarında elektrik kesintilerini önlemek için Temmuz 2011’de başladı. Hükümet, yaz aylarında daha sıcak ofisleri daha iyi tolere etmek için çalışanları daha serin kıyafetler giymeye motive etmek için “Süper Cool İş” kampanyasını başlattı. Enerji kullanımlarını önemli ölçüde azalmalarının yanı sıra, verimlilik kazanımlarının büyük bir kısmı orijinal krizin ötesinde uzun yıllar sürdürüldü.

2018’de Güney Afrika’daki “Sıfırıncı gün” kampanyası, Cape Town vatandaşlarını beklenen bir su kıtlığı krizine hazırladı ve şehir çapında bir su kesintisini önlemek için insanlardan daha az su tüketmelerini istedi. Şehir, yalnızca kısıtlamalara ve cezalara bağlı kalmak yerine, davranışsal dürtülere dayanan, kapsayıcılığa odaklanan etkili bir iletişim kampanyası yürüttü. Cape Town Üniversitesi Çevre Ekonomisi Politikası Araştırma Birimi (EPRU) tarafından kriz sırasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, insanların ortak bir amaç için çalıştıklarını bilerek su tasarrufu yapma olasılıkları daha yüksekti. “Yeşil dürtü” olarak adlandırılan bir örnek olan Cape Town Su Haritası, hanelerin su kullanım aralığını açıkça gösterdi ve komşularla karşılaştırmaya izin verdi.

Elektriğinin çoğunu hidroelektrikten üreten Yeni Zelanda, 2008’deki kuraklık sırasında elektrik sıkıntısı yaşadı. Hem konut hem de küçük ticari sektörleri hedef alan hükümet öncülüğünde yürütülen bir bilgilendirme kampanyası, %3,6 ile %6,9 arasında değişen ulusal elektrik tasarrufu sağladı. Kore’de 2011 yılında sıcak hava dalgasının neden olduğu enerji arz krizine tepki olarak bir kampanya 1,5 milyon haneye ulaşarak bir önceki yıla göre elektrik talebini %2 oranında azalttı.

Birçok kriz kampanyası, elektrik sistemleri kapasite sınırlarına ulaştığında, son zamanlarda ABD, Japonya ve diğer yerlerde görüldüğü gibi, kısa vadeli kesinti riskleriyle ilgilidir. Etkili iletişim, kısa vadeli davranış değişikliğini teşvik etmek, tasarruf için hayati önem taşır. Avustralya’da, Powershop’un “Gücünü Kontrol Et” talep-yanıt programı, aşırı hava olaylarından önce enerji tüketimini azaltmak için akıllı sayaçları takan gönüllülere güveniyordu. SMS ile bilgilendirme yapılarak, hanelerin enerji tüketimlerini bir ila dört saat arasında azaltmaları istendi ve bir sonraki elektrik faturasında indirim teklif edildi. Bu tür teşviklerin sayısı hiç de az değil, ancak mesajlaşma genellikle daha sosyal, kolektif eylem anlatısına doğru kayma eğilimindedir. Bu durum, yalnızca anlık arz sıkıntısı yerine daha uzun bir zaman diliminde davranışı değiştirmeyi amaçlayan kampanyalar için özellikle doğrudur.

Bu yazıda bahsedilen yakın tarihli örneklerin çoğu, ev yalıtımını doğrudan bir protesto olarak sunan “Ukrayna’nın yanında durun: Savaşı körüklemeyi bırakalım” kampanyası gibi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaynaklanan yüksek fiyatlar ve güvenlik endişelerinin mevcut bağlamına uyan eylemler.  Üye Devletler ve IEA/Avrupa Komisyonu’nun “Benim Rolümü Çalma” kampanyası tarafından başlatılan kampanyalar, Rus enerjisine olan bağımlılığı azaltma ve böylece Ukrayna halkını destekleme ihtiyacını vurgulamaktadır. Kriz zamanlarında, enerji tasarrufu birçok kişi tarafından yurttaş aktivizminin iyi bir örneği.

The Greens/EFA (2022), Standing With Ukraine Lets Stop Fuelling War!, https://act.greens-efa.eu/ukraine

Örneğin Covid-19 sağlık krizi, vatandaşlardan toplumdaki en savunmasız grupları korumak için evden çalışmalarını ve karantinaya almalarını isteyen bir dizi dayanışma odaklı kampanyaya sahne oldu. Birkaç mesaj, pandeminin ortasında bağlantı kurma ve deneyimleri paylaşma ihtiyacına odaklandı. Küresel toplumun karşı karşıya olduğu mevcut enerji krizi, talebi azaltarak sosyal etkiyi yumuşatmak için benzer bir şekilde tüm toplum tepkisini gerektiriyor.