Avrupalılar %86 gibi bir çoğunlukla Yenilenebilir Enerji talep ediyorlar

Avrupalılar %86 gibi bir çoğunlukla Yenilenebilir Enerji talep ediyorlar

Avrupa İklim Vakfı tarafından on Avrupa ülkesinde yapılan anketlerde, yurttaşlar yaşadıkları yerlerde yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan enerji santrallerini tercih ediyor. Sonuçlar, daha fazla yenilenebilir enerji ile beraber, yerel düzeyde daha fazla kontrol da talep ettiklerini gösteriyor. Aynı şekilde yenilenebilir enerji kaynakları ile üretimin yapılması için de daha fazla desteklediklerini ve daha verimli enerji kullandıklarını da bu çalışma ortaya çıkarıyor. Çalışma, rüzgar ve güneş enerjisine verilen kamu desteğini daha iyi anlamak için 10 Avrupa ülkesinde (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya, Polonya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan) yapıldı.
Avrupa İklim Vakfı (ECF) tarafından yapılan anketlerde sürekli olarak yurttaşların yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynaklarına destek verdiği sonucu çıkıyordu. Fakat yeni yayınlanan bu raporda, Avrupalıların yalnızca daha fazla yenilenebilir enerji istediklerini değil, aynı zamanda yerel düzeyde yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarında daha fazla söz sahibi olmak istediklerinin altını çiziyor. Ayrıca yerelde kurulacak yenilenebilir enerji kooperatiflerine katılmaya daha fazla gönüllü olduklarını ve hükümetlerin güneş ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için de önlemler almasını savundular.
Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da 24 Eylül – 6 Ekim 2021 tarihleri arasında 18 yaş üstü 10547 yetişkin üzerinde yapılan anketin önemli sonuçları kısaca şöyle:
• Ankete katılanların %86’sı, yaşadıkları yerin yakınında inşa edilecek yeni rüzgar ve güneş projelerini destekleyeceklerini belirtti.
• Ankete cevap verenlerin %70’i bölgelerinde yeni rüzgar santrallerini destekliyor.
• Yeni rüzgar ve güneş santralleri inşa etme desteği, her ülkede zaten bir tanesinin yakınında yaşayan insanlar arasında daha yüksek.
• Buna karşılık, Avrupalıların %65’i yeni bir nükleer santralin inşasına karşı, aynı zamanda %67’si yaşadıkları yerin yakınında fosil yakıtlı kömür, petrol veya doğalgaz ile çalışan yeni bir elektrik santralinin kurulmasına karşı çıkıyor.
• İnsanların çoğunluğu (%68), tüm yeni binaların güneş panellerine sahip olmasının zorunlu hale getirilmesini talep ediyor. Bu karar için en yüksek destek İtalya (%84), İspanya (%83), Yunanistan (%77), Bulgaristan (%74), Birleşik Krallık (%70) ve Romanya (%70) oranında sağlanmakta.
• Avrupa genelinde ankete katılanların %61’i kendi bölgelerinde bir enerji kooperatifi kurulması halinde büyük olasılıkla bu enerji kooperatifine katılacaklarını söylüyor. En yüksek destek Romanya (%85), İtalya (%75), Bulgaristan (%75), Polonya (%74), Yunanistan (%71) ve İspanya (%69) oldu.
• Avrupalıların sadece %18’i hükümetlerinin “iklim değişikliği ile mücadele etmek için gerçekçi olarak ellerinden gelen her şeyi” yaptığını düşünüyor.
Avrupa Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri Birliği REScoop.eu başkanı Dirk Vansintjan ise, “Hükümetlerin gerçekleştirilecek enerji yatırımlarına karar vermede yerelde yaşayanların yenilenebilir enerji lehine büyük bir talepleri olduğunu bu rakamlar gösteriyor. Aynı şekilde yurttaşların kendi bölgelerinde gerçekleşecek enerji yatırımlarına sahipliği, sosyal kabul açısından da önemli bir gerçektir” şeklinde görüş bildirdi.
Anket ile tüm ayrıntılar için: https://europeanclimate.org/resources/europeans-support-new-wind-and-solar-projects-in-their-local-area/