Fındık Kooperatifini ziyaret ettik

Fındık Kooperatifini ziyaret ettik

Avusturya’nın kuzeyinde Bad Hall kasabasında yer alan KernHof Fındık Üreticileri Kooperatifini ziyaret ettik.

Derneğimizden 3 üyenin katılımı ile kuzey Avusturya’da Bad Hall bölgesinde yenilenebilir enerji ve tarımsal üretim alanında çalışma yapan kooperatifleri ziyaret ettik. KernHof fındık kooperatifi 5 çiftçinin gelecek hayali olarak 2016 yılında kuruldu. Kendi arazilerinde ve kooperatif çatısı altında birleşen çiftçiler, iklim değişikliğinin de etkilerine karşılık gelecek yeni ürün yetiştirme biçimlerini araştırdılar. Bu araştırmalar sonucu özellikle de Kuzey İtalya ve Güney Almanya’da fındık üretiminin başlamasını göz önüne alarak bu ürün üzerinde çalışmalara başladılar. Ürünlerin atıklarını da yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanmayı hedefleyen kooperatif ile görüşmelerimiz sonrasında ülkemizdeki ürün azalmasına karşılık yeni işbirlikleri ve yenilenebilir enerjide ortak çalışmalar değerlendirildi.