Women in Energy webinarı gerçekleşti

Women in Energy webinarı gerçekleşti

4 Mayıs 2021’de gerçekleştirdiğimiz Kadın ve Enerji konulu web seminerimize Kolombiya, Nepal ve Güney Afrika gibi birçok farklı ülkeden 100den fazla izleyici katıldı. Danimarka, Almanya, Polonya, Türkiye, Gürcistan gibi 5 farklı ülkeden 8 konuşmacı ile gerçekleştirdiğimiz seminerin destekçileri Bilgi Üniversitesi, Mitost ve Erasmus + programı idi.

İlk konuşmayı Association Action Konin’den (Polonya) Miłka Stępień – “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Polonya’daki Adil Geçiş Süreci” başlıklı konuşması ile yaptı. Polonya’daki kömür bölgelerinden, farklı bölgelerdeki kömürden geçiş sürecini, adil geçiş sürecinde kadınların rolünü ve kadınlar için nasıl bir fırsata dönüşebileceğinden bahsetti.

Almanya’dan WECF’i temsilen konuşan Marcela Norena Ospina, Enerji Toplulukları için Toplumsal Cinsiyet Araçları isimli bir sunum gerçekleştirdi ve Almanya’daki Enerji kooperatiflerinden bahsetti. 2020 yılında 883 enerji kooperatifi ve 200.000 üye ile ülkedeki toplam yenilenebilir elektrik üretiminin% 3,5’luk payı olduğuna değindi.

Derneğimizi temsilen Aybike Özkan Türkiye ve Çanakkale’deki enerji kooperatiflerinden bahsederek, Kadınların topluluklardaki ve kooperatifçilikteki rollerini anlattı.

Gürcistan’dan Rostom Gamisonia – Rural Communities Development Agency, “İklim Değişikliği – Enerji ve Kadın” konulu sunumunda Gürcistan’daki iklim değişikliğinin etkileri ve enerji erişimi ile kadınların ekonomik güçlenmesi konularını tartıştı.

Ülkemizden yenilenebilir enerji sektörünü temsilen Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği başkanı Ebru Arıcı, Rüzgar Enerjisi Sektöründe Kadın sunumunu yaptı. Arıcı, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğine seçilen ilk kadın yöneticidir. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğini tanıttı ve rüzgar enerjisi sektöründeki kadınların mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Polonya’dan ikinci konuşmacı, Asia Rippel idi ve Ecological Women’s Academy’yi temsilen bir sunum gerçekleştirdi. Sunumuna kadınların bakış açısını dinlemeden dönüşümün adil olamayacağını söyleyerek başladı ve Ekolojik Kadın Akademisi’ni tanıttı.

Danimarka’dan proje ortaklarımız, Judit Szoleczky ve Gunnar B. Olesen INFORSE-Eu adına birer konuşma yaptılar. Yayınladıkları Sürdürülebilir Enerji dergisinin Kadın sayısını tanıttılar ve Kadın & Enerji & Çevre konulu sunumlarını yaptılar. Gunnar, Danimarka’daki Mevcut Enerji Toplulukları deneyimlerine değindi.

Son konuşmacımız, ülkemizde yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadınların oluşturduğu networku (TWRE) temsilen Kardelen Afrodit Adsal idi ve bize TWRE’yi ve üye profilini tanıttı. TWRE, UNWOMEN ve UNDP TÜRKİYE tarafından tanınan bir cinsiyet eşitliği platformudur ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için projeler geliştirmekte ve desteklemektedir.

Konuşmacıların sunumlarına erişmek için: https://drive.google.com/drive/folders/1UCZ1IoSWSelKd7bOKMHGJT_-HAyP82tu?usp=sharing